Страст за звездни пътешествия!

Плащания

Банкови Реквизити

Дружеството има сметка в Централна Кооперативна Банка
Стар Холидейс ООД
IBAN: 
BG72CECB979010F9373700
Банков код: CECBBGSFДружеството има сметка в Уникредит Булбанк АД
Стар Холидейс ООД 

IBAN: BG82UNCR70001522882589
Банков код: UNCRBGSF

 

Новини